1 min read

Gebiedsgericht werken: op zoek naar een blauwdruk

Gebiedsgericht werken: op zoek naar een blauwdruk

Of je nou werkt bij een commerciële club, welzijnsorganisatie of gemeente: het fenomeen ‘gebiedsgericht werken’ kom je overal tegen. Gebiedsgericht, wijkgericht, dorpsgericht en zo verder, er zijn vele variaties mogelijk. Als ondernemer mag ik een kijkje nemen in vele keukens. Na bijna vijf jaar Rosegaar omgevingsmanagement kom ik tot de conclusie dat gebiedsgericht werken door elke organisatie anders wordt toegepast. Naast het verschil in werkzaamheden, heeft het volgens mij ook te maken met het gebrek aan duiding. Tijd om op zoek te gaan naar een definitie: wat houdt gebiedsgericht werken nou écht in?

De zoektermen ‘blauwdruk gebiedsgericht werken’ leveren samen ruim 10.000 resultaten op, maar geen direct antwoord op de vraag. Het woord ‘gebiedsgericht’ als zodanig, kent de Dikke van Dale niet. Het woordenboek zegt het volgende over de twee afzonderlijke termen: ge·bied (het; o; meervoud: gebieden); streek, land (waarover iemand heerst); onderdeel van een groter geheel. rich·ten (richtte, heeft gericht); in een bepaalde richting stellen, plaatsen, brengen; in een bepaalde richting laten gaan.

Deze vertaling van ‘gebiedsgericht’ laat misschien wat te wensen over, toch mist er in de praktijk vaak één essentieel onderdeel waar de Dikke van Dale wel recht aan doet: het gebied zien als onderdeel van een groter geheel. Een vraagstuk wordt namelijk nog te vaak bekeken door verschillende partijen waarbij de samenwerking enkel zit in een tweewekelijkse vergadering.

Indien elke organisatie zorgvuldig gebiedsgericht ‘langs elkaar heen werkt’, in hoeverre is er dan nog sprake van gebiedsgericht werken? Ik pleit voor een integrale benadering waarbij partijen daadwerkelijk een dag per week bij elkaar in een ruimte worden gezet om zo een gebiedsgericht team te vormen. Even weg van interne overlegstructuren, budgetten en belangen.

Mijn definitie luidt tot nu toe als volgt:

  1. Gebiedsgericht werken focust zich op een geografisch afgebakend gebied, bijvoorbeeld een wijk, een gemeente of een regio;
  2. De werkwijze kenmerkt zich door ‘van buiten’ naar ‘binnen’ te werken;
  3. Gebiedsgericht werken vraagt om actief omgevings- en stakeholdermanagement;
  4. Gebiedsgericht werken kan worden ingevuld door zowel een generalist als een specialist.

Wat vind jij van deze omschrijving?

Wordt vervolgd.