2 min read

Marlous Rosegaar genomineerd voor Viva400-award

Marlous Rosegaar genomineerd voor Viva400-award

Gepubliceerd in Dagblad van het Noorden en Meppeler Courant

Tekst: Johan Debbenhof

Marlous Rosegaar van Rosegaar omgevingsmanagement uit Meppel is genomineerd voor de Viva400-awards. Zij doet mee in de categorie Business & Creatie. Het vrouwenblad reikt deze prijzen in december voor het dertiende jaar uit. Marlous (28) is één van de wat Viva beschrijft als ‘vierhonderd vrouwen die uitblinken in hun vakgebied’.

Genomineerden moeten inspirerende vrouwen zijn die zich onderscheiden met een succesvol bedrijf, een bijzondere missie, prestatie of een uniek idee. “Het is al een eer om daartussen te staan”, zegt Marlous, die haar mededingers met veel bewondering heeft bekeken. “Rolmodellen, vrouwen in de voorhoede. Het is niet zomaar wat, er staan veel bekende Nederlanders en influencers in de lijst. Maar ik heb afgelopen vijf jaar tijdens projecten met heel veel mensen samengewerkt en je weet het nooit: als die allemaal hun stem zouden uitbrengen …”

Tot en met 1 december kun je op de site viva400.nl je stem uitbrengen. Op basis van de publieksuitslag kiest een vakjury in elk van de vier categorieën een winnaar.

Met burgers betere plannen

De missie van Marlous is de invloed van mensen op hun eigen leefomgeving vergroten. “Geef burgers een stem in hoe zij willen wonen, werken en recreëren. Vraag naar hun inbreng en neem ze serieus. Als plannenmakers dat altijd zouden doen, krijg je betere plannen. Alles valt of staat bij goede communicatie. Daardoor krijg je echte betrokkenheid en gaan meer mensen meedoen. Mijn streven is om met inwoners, ondernemers en overheden te komen tot een gedeelde visie op de ruimte.”

Ook jonge mensen

Het unieke idee van Marlous is Wijkdecor, een bordspel dat midden in de lancering zit. Dit is een zogenoemde serious game, een spel dat wordt ingezet als middel om tot serieuze oplossingen te komen. In dit geval helpt het betrokkenen om tegenstellingen te overbruggen en samen doelgericht aan een omgevingsplan te werken (zie inzet). Er zijn ook een coronaproof ‘anderhalvemeterbord’ en een digitale versie beschikbaar. Dankzij Wijkdecor lukt het ook beter om jongeren en jongvolwassenen te interesseren. Telkens weer blijkt hoe lastig het is om die groep erbij te betrekken. “Mijn wens is om ook jonge mensen te bewegen mee te denken over de vraag ‘Hoe moet mijn omgeving eruit komen te zien?’”, zegt Marlous.

Superdichtbij

Omgevingsmanagement is niet de term die zijzelf voor haar vakgebied zou hebben gekozen, vertelt Marlous. ‘Omgeving’ is prima, maar bij ‘management’ denken mensen snel dat er óver hen beslist wordt. En het gaat er haar juist om dat burgers en ondernemers vanaf het begin bij plannen voor de omgeving betrokken zijn. Daarnaast kan ‘management’ wat afstandelijk klinken, terwijl het nou net gaat om iets wat superdichtbij is. Als omgevingsmanager houdt Marlous zich bezig met wat ‘ruimtelijke ordening’ wordt genoemd. Mensen begrijpen niet altijd wat het vakgebied inhoudt. Ik weet dat veel collega’s en studenten hier ook tegenaanlopen. Terwijl als er íets niet ver van je bed is, is dat wel hoe je eigen omgeving wordt ingericht.”

Mannenkiesrecht

Vooral de bouw is nog best een mannenwereld, constateert Marlous. Voor haar maakt jong of oud, man of vrouw niks uit. “Ik moet echter stevig in mijn schoenen staan wanneer ik als omgevingsmanager de bouwkeet binnenstap.” Ze hoopt daarom dat de mannen met wie ze heeft samengewerkt viva400.nl ook weten te vinden. “Bij Viva is er ook mannenkiesrecht”, lacht ze. “Maak daar dus gebruik van!”

Stemmen kan tot 1 december via www.viva400.nl (categorie Business & Creatie)